Certifikační kritéria

 

 

1. Tradice výroby

 

Výrobek, technologie výroby nebo firma existuje na Valašsku:

 

-  méně než 10 let 0 bodů

-  10 a více let  1 bod

-  30 a více let 2 body

     -  50 a více let 3 body

-  70 a více let 4 body

-  100 a více let 5 bodů

 

2. Využití místních surovin

 

Výrobek, produkt, místní specialita je vyrobena ze surovin pocházejících z Valašska.

 

Surové produkty v nezpracovaném stavu musí v tomto kritériu dosáhnout 100%. Jedná se např. o mléko, maso, bylinky, ovoce, zeleninu. Do celkového složení nejsou započítány nezbytné přísady (sůl, cukr, koření,..). Do celkového složení výrobku se nepočítá obal výrobku.

 

Místní suroviny jsou při výrobě použity:

 

-  z méně než 20% 0 bodů

-  z 20 a více % 1 bod

-  z 40 a více % 2 body

-  z 60 a více % 3 body

-  z 80 a více % 4 body

-  ze 100% 5 bodů

 

Suroviny uvedené při popisu výrobku jako místní, není možné nahrazovat nebo míchat se surovinami vyrobenými mimo zájmový region.

 

3. Podíl ruční práce 

 

Podíl ruční práce při zhotovení výrobku je:

 

-  méně než 20% 0 bodů

-  20 a více % 1 bod

-  40 a více % 2 body

-  60 a více % 3 body

-  80 a více % 4 body

-  100% 5 bodů

 

Uvedená procenta vyjadřují podíl času, kdy se výrobce fyzicky podílí na výrobě daného výrobku oproti celkové délce výrobního procesu. Do celkové délky výrobního procesu se nezapočítává čas, kdy je výrobek ponechán v klidu (zraje, nechává se odležet,..).

 

 

4. Produkt charakteristický pro region Valašska

 

Hodnotí se zejména u řemeslných výrobků, do jaké míry je motiv, obsah nebo druh výrobku typický pro oblast Valašska.

 

-  nejedná se o lidový motiv ani motiv související se zájmovým regionem - 0 bodů

-  jedná se o lidový motiv výrobku související se zájmovým regionem, ale může být spojován také s jakoukoliv jinou oblastí v ČR (např. tradiční lidová tvorba - hadrová panenka, přírodní motivy - petrklíč, pes) - 1 bod

-  motiv výrobku se týká také oblasti Valašska, ale je typický pro jinou oblast v ČR (např. slaměná ozdoba) - 2 body

-  motiv výrobku souvisí s oblastí Valašska, bývá s ní také spojován, ale není pro tuto oblast úplně typický (např. medvěd) - 3 body

-  motiv výrobku souvisí s oblastí Valašska vizuálně a zároveň je označen nápisem upozorňujícím na jeho valašský původ nebo je na výrobku vyobrazený přírodní motiv typický pro zájmové území - 4 body

-  jednoznačně charakteristický motiv Valašska s nápisem i bez nápisu, označujícího jeho valašský původ (např. trnka, ovečka, valašský klobouk, valašská dřevěnice, valaška) - 5 bodů

5. Kvalita výrobku

 

Certifikační komise hodnotí vzhled, funkčnost, originalitu provedení, chuťové vlastnost a celkovou kvalitu výrobku. Zohledňuje při posuzování také to, jestli výrobek svou kvalitou a výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region navenek.

 

-  standardní výrobek, který není ničím výjimečný  - 0 bodů

-  výrobek je nadstandardně kvalitní (originálně ztvárněný, funkční, má výjimečné chuťové nebo užitné vlastnosti oproti běžným výrobkům stejného typu) - 1 bod

-  výrobek je nadstandardně kvalitní a navíc se těší značné oblibě na území zájmového regionu - 2 body

-  výrobek je nadstandardně kvalitní, těší se značné oblibě také mimo zájmový region - 3 body

-  výrobek je nadstandardně kvalitní, těší se značné oblibě také mimo zájmový region a získal některý z certifikátů vydávaných v České republice - 4 body

-  výrobek je nadstandardně kvalitní, těší se značné oblibě také v zahraničí, je nositelem evropského označení původu, případně jiných mezinárodně platných certifikátů - 5 bodů

 

 Nárok na získání certifikátu má pouze ten výrobek, který v rámci toho kritéria získá alespoň jeden bod.

Pokud certifikační komise zhodnotí výrobek jako výrobek standardní nebo podprůměrné kvality, který není ničím výjimečný, nebudou mu v rámci tohoto kritéria přiznány žádné body ani v případě, že vlastní některý z výše uvedených certifikátů.

 

 

Aktuality

Vánoční přání
23.12.2020
 

Pravé Valašské Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce

více zde
 
Zemřel Jaroslav Kulčák
27.01.2017
 

Oznamujeme Vám smutnou zprávu, která k nám dorazila ve středu 18.1. Ve věku 96 let zemřel Pan pekař a zakladatel pekárny v Novém Hrozenkově.

více zde
 
PF 2017
21.12.2016
 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce!

více zde
 
 

Partneři

 

Mapa

Mapa

Mapa mikroregionu

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena, © 2013 NOWONET media, s.r.o. | design HOGUERA

ankara kız yurdu kız yurdu ankara