Certifikační komise

 

 

 

O udělení známky určitému produktu, výrobku nebo místní specialitě rozhoduje Certifikační komise (dále jen „komise"). Komise má minimálně 12 členů. Je tvořená zástupci MAS, jejichž území je zahrnuto do působnosti regionální ochranné známky (každou MAS na jejímž území známka funguje reprezentuje minimálně jeden člen komise), zástupci z řad odborné veřejnosti (minimálně 4 členové komise) a zástupci z řad výrobců, zemědělců a poskytovatelů služeb ze zájmového regionu (minimálně 2 členové komise).

 

Komise si ze svých řad volí předsedu, který řídí jednání certifikační komise. Předseda certifikační komise je volen na tříleté funkční období.

 

Komise se schází dle potřeby, minimálně jednou ročně. Jednání svolává předseda komise obvyklými komunikačními prostředky. Termín jednání je uveřejněn nejméně dva týdny předem na www stránkách regionální ochranné známky. Komise může k jednání přizvat další hosty, kteří budou mít při rozhodování o udělení regionální ochranné známky danému výrobku poradní hlas.

 

Komise zasedá a má právo rozhodovat v případě, že je na jejím jednání přítomno minimálně 8 členů. K udělení certifikátu danému výrobku je zapotřebí souhlasu minimálně dvoutřetinové většiny všech přítomných.

 

Aktuality

Vánoční přání
23.12.2020
 

Pravé Valašské Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce

více zde
 
Zemřel Jaroslav Kulčák
27.01.2017
 

Oznamujeme Vám smutnou zprávu, která k nám dorazila ve středu 18.1. Ve věku 96 let zemřel Pan pekař a zakladatel pekárny v Novém Hrozenkově.

více zde
 
PF 2017
21.12.2016
 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce!

více zde
 
 

Partneři

 

Mapa

Mapa

Mapa mikroregionu

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena, © 2013 NOWONET media, s.r.o. | design HOGUERA

ankara kız yurdu kız yurdu ankara